För att montera takboxen krävs två personer.
Läs noga igenom bruksanvisningeninnan montering påbörjas.

Följande verktyg behövs för att montera boxen:

1 st Ringnyckel storlek 17
2 st Ringnycklar storlek 10
1 st Insexnyckel storlek 6

Du kan ladda ner monteringsmanualen här: Bruksanvisning_LotoQ.pdf eller läsa vidare.

loto-roofbox-assemblyinstructions-p0

Om montering utförs på en bil med GPS-antenn. Utför punkt 1, annars gå vidare till punkt 2.

1. Montera Cellgummit i hålet längst bak i boxen. Eventuellt måste ett snitt göras i cellgummit som antennen dras igenom beroende på antenntyp.                  

loto-roofbox-assmemblyinstructions-p1
 

2. Klistra fast gummilapparna i fästena som på bilden:

loto-roofbox-assmemblyinstructions-p2
 

3. De meföljande mutterskydden monteras på fästena.


4. Skjut in alla fästen i boxens sidohål.


5. Använd de medföljande pluggarna till de hål som inte används.

loto-roofbox-assmemblyinstructions-p3
 

6. Skruva in bult nr.1 lätt så att fästena kan skjutas ut och in.
OBS! Fästena ska inte kunna snurra runt.

loto-roofbox-assmemblyinstructions-p4

7. Montera dämparna i dämparfästena.


8. Dra fast muttrarna helt (även de redan monterade) och öppna sedan ett kvarts varv.
 

9. Lägg en matta eller något annat på taken för att skydda det mot repor vid montering.
 

10. Lyft på boxen på taket.
 

11. Se till att gummilappen ligger mellan fäste och takreling.
 

12. Justera in boxen horisontellt.
 

13. Tryck fästena mot takrelingen och dra sedan fast bult nr.1  lagom hårt.
 

14. Stäng och lås boxen.
 

15. Kläm fast fästena i takrelingen genom att montera skruv nr.3 och bricka nr.4. Dra fast lagom hårt.

loto-roofbox-assmemblyinstructions-p5
 

16. För minimal luftmotstånd och ljudnivå bör avståndet mellan box och tak minimeras.
OBS! Minsta avstånd mellan box och tak är 15 mm.


17. Justera sedan boxen i höjdled genom att lossa mutter nr.2.

loto-roofbox-assmemblyinstructions-p6
 

18. Dra sedan fast mutter nr.2 på de fyra fästena i hörnen.


19. Tryck sedan upp boxen i mitten och dra fast mutter nr.2 på de två fästena i mitten.


20. Klipp gummibeläggen till rätt längd och positionera enligt bilden nedan:

monterint-takbox-loto7

Lycka till!